ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η επιλογή ενός παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου πρέπει πάντα να βασίζεται στο βάρος του παιδιού.

Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί έχουν κατηγοριοποιήσει το βάρος των παιδιών σε "Μαζικές Ομάδες", όπως φαίνεται στον πίνακα. Όλα τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου έχουν σχεδιαστεί, εγκριθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με αυτή την παράμετρο.

Artsana S.p.a. — Copyright 2012 — partita iva 123172744583945 — info@artsana.it