DE REGELS VOOR DE FABRIKANT EN HET GOEDKEURINGSLABEL

Alle bedrijven die autostoeltjes maken, moeten de voorschriften van de Europese Richtlijn ECE R44 in acht nemen, die de ontwerp-, goedkeurings- en productiecriteria bepaalt.

Voordat het op de markt wordt gebracht, wordt elk product door gecertificeerde laboratoria aan een speciale goedkeuringsprocedure onderworpen, die de consument garandeert dat het autostoeltje aan de door de wet voorgeschreven parameters voldoet.

Elk volgens de voorschriften geproduceerd en goedgekeurd autostoeltje is voorzien van een ECE goedkeuringslabel.

Dit oranje plaatje is een soort identiteitsbewijs van het autostoeltje en geeft de fundamentele eigenschappen weer. Vóór de aankoop is het belangrijk te controleren of het plaatje op het product aanwezig is. Over het algemeen is het aan de achterkant of op de basis van het autostoeltje aangebracht en eenvoudig herkenbaar, omdat het oranje is.

Merk/Bedrijf

Merk/Bedrijf

Compatibiliteit met de auto's

Gewichtsgroep/gewichtscategorie

Goedkeuringsmerk
Het nr. heeft betrekking op het land dat de homologatie afgeeft(1 Duitsland, 2 Frankrijk, 3 Italië, 4 Nederland, 5 Zweden, 11 Verenigd Koninkrijk)

Goedkeuringsnummer

Opeenvolgend productienummer (Lot)

Referentieregeling

TWEEDEHANDS AUTOSTOELTJE ZONDER GARANTIE

Het wordt afgeraden tweedehands autostoeltjes te gebruiken: deze kunnen namelijk ook op niet zichtbare wijze beschadigd of versleten zijn.

Het is belangrijk geen autostoeltjes te gebruiken, die bij een ongeluk betrokken zijn geweest. De dynamische tests
die in gecertificeerde laboratoria worden verricht en die verkeersongelukken simuleren, hebben aangetoond dat
sommige delen van een autostoeltje, die reeds aan belasting
onderhevig zijn geweest, gemakkelijker kunnen bezwijken.

Bovendien hebben gebruikte autostoeltjes vaak geen
gebruiksaanwijzing meer, die onmisbaar is voor een correcte
installatie en gebruik.

Artsana S.p.a. — Copyright 2012 — partita iva 123172744583945 — info@artsana.it